Strömbacken 1 / Mor Kerstins väg 22   Strömbacken 1 / Mor Kerstins väg 22

 

En industrifastighet som går under namnet Kv. Väfstolen och har anor från 1900-talets början.

Att här har varit textilindustri en gång hörs på namnet, men idag ryms många olika verksamheter i dess lokaler. Här hittar du till exempel gymmet Nordic Wellness som legat här sedan starten 1995. Vi har en verkstad för avancerad bilteknologi och även diverse dagligvårdsformer som ryms inom den kommunala verksamheten.