GDPR för Knallehem

För att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa mer om det i detta dokument. Har du några frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss, skicka ett mejl till info@knallehem.se

Personuppgiftshantering - GDPR

1. INLEDNING

Denna text handlar om hur vi på Knallehem hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi vänder oss till dig som har:

 • gjort intresseanmälan till oss via hemsidan eller på annat sätt
 • tecknat ett hyresavtal på en lägenhet.

Din integritet är viktig och vi är noggranna med att din personuppgifter lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Knallehem AB org nr 556344-4925, Strömbacken 10, 511 56 Kinna, ansvarar för behandlingen av personuppgifterna. 
Det gäller också följande företag: Kv Varpan AB Org.nummer 559057-8364, Kv. Väfstolen AB Org.nummer 556722-8829, Kv. Sätra AB Org.nr: 556782-8347, Kv Herakles AB Org.nummer 556461-2538.

3. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, e-post, adress, telefonnummer eller IP-adress.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

Knallehem behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med att du gör en intresseanmälan eller tecknar ett hyresavtal.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • kunna svara dig på din intresseanmälan
 • kunna ge bra service vid till exempel återkommande kontakt
 • besvara frågor och hantera dina önskemål, t ex avhjälpa fel och klagomål med mera

5. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.  

Lagringstid:

 • Vi sparar dina personuppgifter i upp till 5 år,.
 • När du tecknat ett hyresavtal sparar vi dina personuppgifter så länge du har avtal plus 7 år för att följa bokföringslagen.  

6. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Knallehem lämnar aldrig ut eller säljer dina uppgifter till en tredje part.

7. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. KONTAKTUPPGIFTER

Knallehem AB (org. nr. 556344-4925) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Knallehem AB

Strömbacken 10

511 56 Kinna

eller

E-post: info@knallehem.se

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post och eventuellt telefonnummer i tillägg till ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

10. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 4 april 2019 och kan komma att ändras.