Varbergsvägen 53, Skene

Före detta Petterssons livs som var verksamt från fastighetens uppförande kring 1930-talet till sent 1980-tal. Fastigheten byggdes om till nuvarande utseende 1990. Då installerades även hiss.

1-, 2- och 3-rummare, totalt sju lägenheter.