Strömbacken 1 & MorKerstinsväg 22, Kinna

Denna industrifastighet kallas allmänt för Kv. Väfstolen och har anor från 1900-talets början.

Idag ryms många olika verksamheter i dess lokaler; gymmet iForm, verkstad för avancerad bilteknologi och även diverse dagligvårdsformer som t.ex. Knuten. Dessa drivs som kommunal verksamhet.